Trì Hạo Điền: Chiến tranh không xa chúng ta và là bà Mụ của kỷ nguyên Người Tàu

Chi-Haotian-speech-2005

War Is Not Far from Us and Is the Midwife of the Chinese Century
Leading Chinese Communist Party CCP official argues for exterminating U.S. population
By Chi Haotian – Aug 08, 2005
Diễn văn của Trì Hạo Điền: Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương đảng CS Tàu: “Chiến tranh không xa chúng ta và là bà Mụ của kỷ nguyên Người Tàu”

http://www.vimeo.com/19362769

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19362769&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00ADEF&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0

Chi Haotian: War Is Not Far from Us and Is the Midwife of the Chinese Century from hochiminhchode on Vimeo.

súc vật hồ cẩm đào và tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

suc-vat-ho-cam-dao

súc vật hồ cẩm đào và tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh