súc vật nguyễn minh cần – súc vật tô hải tay sai súc vật hồ chí minh

nguyen-minh-can-to-hai

súc vật nguyễn minh cần – súc vật tô hải tay sai súc vật hồ chí minh

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Cấm đùa với cách mạng

http://www.youtube.com/watch?v=F6COEkEeRlo

http://www.youtube.com/user/aybycyful

dân chủ cuội: súc vật thích quảng độ – nguyễn văn lý – lê thị công nhân – nguyễn đan quế

dan-chu-cuoi

dân chủ cuội: súc vật thích quảng độ – nguyễn văn lý – lê thị công nhân – nguyễn đan quế

http://www.youtube.com/watch?v=a2XLZ1VAX1Q

NB Việt Thường: Dân Chủ Cuội – Ứng Cử Quốc Hội – Xuân Diệu

xuan-dieu

NB Việt Thường: Dân Chủ Cuội – Ứng Cử Quốc Hội – Xuân Diệu

NB viet thuong-ngày 21-02-2011 – p1_3 dan chu cuoi

http://www.youtube.com/watch?v=1cOnnMn0mIU

NB viet thuong-ngày 21-02-2011 – p2_3: Tham Gia Ung Cu Quoc Hoi

http://www.youtube.com/watch?v=iJCFkzbd5Hs

NB Viet thuong 2011-02-21 P3_3 Xuan dieu

http://www.youtube.com/watch?v=1N2RiIbIDnU

http://www.youtube.com/user/hochiminhancut