13 sự kiện phá họai NVHN của Băng Đảng Mafia Việt Tân và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN

13 sự kiện phá họai NVHN của Băng Đảng Mafia Việt Tân và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN

Đụng đến Hạm Công Binh Nguyễn Văn Chức là chạm nọc bọn Băng Đảng Mafia Việt Tân tức bọn Mặt Trận Kháng Chiến Bịp Hoàng Cơ Minh. Tên Hoàng Cơ Minh nầy viết tắt là HCM cũng là viết tắt của Ác Hồ Nguyễn Phản Quốc, cũng áo bà ba, quấn khăn rằng y chang! Tới giờ nầy mà còn có những tên tôn thờ “Thiên Cổ Tội Nhân” Hoàng Cơ Minh, đồng chí của Sư Cộng rậm râu thưa tóc Quảng Độ, bên đời bên đạo cùng bịp bợm thế gian tiếp tay Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam thì thảo nào sức mạnh chống Cộng của NVHN khó có thể duy trì, vững vàng được.

Hỏi tên Nguyễn Văn Chức có phải hắn đã từng cuỗm cả trăm ngàn đô la của VNQDĐ, chia sớt một phần cho Tiến sĩ mả mẹ Cao Thế Dung, chạy sang Thái Lan du hí, rồi kẹt bên đó đến nổi vợ chết ở Mỹ mà hắn không về lo tang lễ được! Chuyện nầy hấp dẫn lắm bà con ạ, có dịp sẽ kể ra!

Nếu rà sóat lại (review) chúng ta sẽ thấy Băng đảng Mafia Việt Tân và Băng đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN có các hoạt động hợp hỗ trợ cho nhau, đều làm lợi cho CSVN, nhằm chung mục đích QUẤY RỔI, PHÂN HÓA và PHÁ HỌAI cộng đồng NVHN về hai mặt Chính Trị và Tôn Giáo. Thí dụ điển hình:

1. Ngày Quốc Khánh Việt Nam là “ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10-3 Âm lịch”.

2. Freedom March diễn ra vào Ngày Quốc Hận 30-4.

3. Chủ trương hai lá Cờ Vàng và Cờ Đỏ đề huề ở hải ngọai.

4. Lập “VNCH Foundation” (Lý Tòng Bá, Chủ tịch), cái gọi là “Chính phủ Lưu Vong VNCH” (Nguyễn Văn Chức thay mặt)

5. Chia buồn cái chết của hai VC gộc Hòang Minh Chính (Việt Tân Hòang Duy Hùng) và cái chết của VC gộc Nguyễn Hộ.

6. Nặn ra “Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Saigon” do LM Việt Tân Nguyễn Hữu Lễ cầm đầu.

7. DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” do LM Việt Tân Nguyễn Hữu Lễ đứng tên nhằm xóa đại tội Phản Quốc của tên Ác Hồ nầy.

8. Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tại Gia Bất Tuân Dân Sự ngày 29-3-2009 của Quảng Độ thay miệng VC với Mục Tiêu thứ 3 là chiêu dụ NVHN hòa hợp hòa giải, đầu hàng CSVN, được thực hiện qua Đại Hội Việt Kiều ngày 20-11-2009. Lời Kêu Gọi nầy được sự ủng hộ nhiệt liệt của Băng Đảng Mafia Việt Tân.

9. Giáo Hội PGVNTN tự bể ra các mảnh như Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh), Về Nguồn, Liên Châu, Già Lam v.v… đều là hình thức ĐÁNH BÀI NHIỀU TỤ mà CHỦ CÁI là Ban Tôn Giáo Cộng Sản Hà Nội.

10. Dung dưỡng, thu nạp những tên Cư sĩ và Sư Phá Giới, dâm đãng như Quảng Độ (râu tóc) Phước Huệ (với tín nữ Diệu Đức ở Úc), Pháp sư Giác Đức (vợ 3 con), Chánh Lạc (bóp vú sờ mông tín nữ Hồ Thị Thu), Hộ Giác (ăn mặn, tình ái lăng nhăng), Võ Văn Ái (phản bội vợ), Ỷ Lan – Penelope Faulkner (cướp chồng người).

11. Lập ra cái gọi là “Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo” để đánh lạc hướng dư luận về tội lỗi của bọn Giặc Thầy Chùa GH/PGVNTN vì Phật Giáo (Đức Phật và Giáo Lý) từ 25 thế kỷ nay đâu có suy đồi, tệ hại gì mà bọn chúng đòi… “chấn hưng”?

12. Phát động phong trào giải tội là Sư Cộng Sản cho bọn Giặc Thầy Chùa lãnh đạo GH/PGVNTN (tiếp thân Giáo Hội Ấn Quang) từng tiếp tay VC phá nát VNCH bắt đầu từ thích Trí Quang…, phớt lờ tội ác của thích Đôn Hậu trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế…

13. Củng cố, phát triển cơ sở hạ tầng Giáo Hội PGVNTN ở hải ngọai, đặc biệt tăng cường họat động tuyên truyền thông tin của cái loa Quốc Tế ở Paris của cán bộ thông tin VC Võ Văn Ái (qua Nghị Quyết 9 điểm họp ở chùa Điều Ngự).

Tóm lại, Băng Đảng Mafia Việt Tân và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN đều có các họat động tương tự, hỗ trợ cho nhau nhằm BA MỤC TIÊU CHÍNH:

– Gây chia rẽ quan điểm, chủ trương cốt ý tạo hai phe kẻ bênh vực người chống đối lẫn nhau trong hàng ngũ NVQG hải ngọai.

– Bày ra những mục tiêu họat động giả tạo hay bất khả thi nhằm tuyên truyền và quấy động dư luận, đánh lạc hướng mục tiêu thật là làm lợi cho CSVN ở trong nước và hải ngọai.

– Xâm nhập khống chế các tổ chức cộng đồng NVHN và xây dựng màng lưới cơ sở hạ tầng tại các nơi trọng điểm ở hải ngọai như Hoa Kỳ, Tây Âu và Úc.

Những năm gần đây hai Băng Đảng Mafia Việt Tân và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN lại được sự tham gia tiếp sức của Băng Đảng Bịp Bợm Chú Chánh, tạo thành BA MŨI GIÁP CÔNG làm xói mòn tiềm lực chống Cộng của NVHN ngày càng trầm trọng hơn.

Tuấn Phan

http://www.hon-viet.co.uk/TuanPhan_13SuKienPhaHoaiNVHNCuaBangDangMafiaVietTanVaBangDangDauTroc…..htm