Con tắc kè hồ hởi Đinh Thạch Bích (Trần Thanh)

dinh-thach-bich

Con tắc kè hồ hởi Đinh Thạch Bích (Trần Thanh)

http://vimeo.com/11283636

http://ditmedangcongsanvietgian.wordpress.com/2010/04/28/dinh-thach-bich/