dân chủ cuội: súc vật thích quảng độ – nguyễn văn lý – lê thị công nhân – nguyễn đan quế

dan-chu-cuoi

dân chủ cuội: súc vật thích quảng độ – nguyễn văn lý – lê thị công nhân – nguyễn đan quế

http://www.youtube.com/watch?v=a2XLZ1VAX1Q