Kynguyen2000 – NB Viet Thuong: Thế nào là đấu tranh dân chủ?

dau-tranh-dan-chu

Kynguyen2000 – NB Viet Thuong: Thế nào là đấu tranh dân chủ?

Thế nào là đấu tranh dân chủ? from sucvathochiminh on Vimeo.