KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 1-3/19

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 1-3/19 from ditmehochiminh on Vimeo.


KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 4-6/19

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 4-6/19 from ditmehochiminh on Vimeo.


KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 7-9/19

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 7-9/19 from ditmehochiminh on Vimeo.


KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 10-12/19

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 10-12/19 from ditmehochiminh on Vimeo.


KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 13-15/19

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 13-15/19 from ditmehochiminh on Vimeo.


KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 16-19/19

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG 16-19/19 from ditmehochiminh on Vimeo.