NB Việt Thường: Dân Chủ Cuội – Ứng Cử Quốc Hội – Xuân Diệu

xuan-dieu

NB Việt Thường: Dân Chủ Cuội – Ứng Cử Quốc Hội – Xuân Diệu

NB viet thuong-ngày 21-02-2011 – p1_3 dan chu cuoi

http://www.youtube.com/watch?v=1cOnnMn0mIU

NB viet thuong-ngày 21-02-2011 – p2_3: Tham Gia Ung Cu Quoc Hoi

http://www.youtube.com/watch?v=iJCFkzbd5Hs

NB Viet thuong 2011-02-21 P3_3 Xuan dieu

http://www.youtube.com/watch?v=1N2RiIbIDnU

http://www.youtube.com/user/hochiminhancut