Những người tù Vô Lương Tâm (Lệ Tuyền)

vo-luong-tam

Những người tù Vô Lương Tâm (Lệ Tuyền)

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16503291&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00ADEF&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0

Những người tù Vô Lương Tâm (Lệ Tuyền) from hochiminhancut on Vimeo.