Sự tích: Con yêu râu xanh ở Việt Nam – Hồ Chí Minh

Su tich con yeu rau xanh o Viet Nam – Ho Chi Minh
Sự tích: Con yêu râu xanh ở Việt Nam – Hồ Chí Minh

http://canlearn.wordpress.com/yeurauxanh-hochiminh/