Trì Hạo Điền: Chiến tranh không xa chúng ta và là bà Mụ của kỷ nguyên Người Tàu

Chi-Haotian-speech-2005

War Is Not Far from Us and Is the Midwife of the Chinese Century
Leading Chinese Communist Party CCP official argues for exterminating U.S. population
By Chi Haotian – Aug 08, 2005
Diễn văn của Trì Hạo Điền: Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương đảng CS Tàu: “Chiến tranh không xa chúng ta và là bà Mụ của kỷ nguyên Người Tàu”

http://www.vimeo.com/19362769

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19362769&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00ADEF&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0

Chi Haotian: War Is Not Far from Us and Is the Midwife of the Chinese Century from hochiminhchode on Vimeo.