Trong Long Dich – Tran Trung Quan

Trong Long Dich – Tran Trung Quan

Hồi Ký Trong Lòng Địch – Trần Trung Quân, do Quan Hưng diễn đọc

Đây là hồi ký của môt chiến sĩ ( ẩn danh) Việt Nam Cộng hòa đã nằm vùng tại Cụv R của VGCS đặt tại Miền Nam Việt Nam suốt 10 năm. Trong bài viết này tác giả tố cáo những liên hệ chặt chẻ giữa PG Ấn Quang và bọn việt gian Cộng Sản trong âm mưu khủng bố, phá hoại, giết dân lành, giết sư tăng như trường hợp của HT thích Quảng Đức để tăng gia phá rối xã hội Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng Sản.


Part 1-2


Part 3-4:


Part 5-6:


Part 7-8:


Part 9-10: Ac Tang cua PG An Quang la VGCS doi lot tu Hanh giet nguoi , pha hoai Mien Nam VNCH


Part 11: Su Tang Phat giao An Quang la Dang Vien CS Cuc R hoat dong tai Mien Nam Viet Nam

Ác Tăng Thích Trí Quang la cán bô CS Pham Văn Bồng, bí danh 028
– Các tăng ăn mặn và bốn món ăn chơi
– Thích Trí Quang có vợ và 2 con
-Thích Thiện Chiến ( vợ lên chùa thường xuyên để bất tuân dân sự)
– VGCS Trần Bach Đằng chi tiền cho PG Ấn Quang
– Hoa kỳ ngăn cản không cho TT Nguyễn Van Thiệu khai với báo Times về tội ác PG Ấn Quang
-Cuộc họp bí mật cùa Ngô Đình Nhu và VGCS Hai Lương là đòn ly gián giữa Hoa Kỳ và Chính quyền Ngô Đình Diệm
-Cái chết bí mật của tên Việt Gian Hồ Chí Minh và Lê Duẫn


Part 13: VGCS Xu dung SU tang An Quang pha hoai Mien Nam VN


Part 13A: VGCS va Sư Tăng PG Ấn Quang kế hoach giết HT Thích Quảng Đức


Part 15: Bac Viet dung chien luoc Bom My de dep tan luc luong MTGPMN


Part 16: Cuoc Vuot Bien


Part 17: het


http://www.viddler.com/explore/kn2000