Việt Tân – tay sai Việt Cộng (Vietnam Reform Party working for Communist Party of Vietnam) – Nhạc chế: Cô Thắm về làng

viet-tan-tay-sai-viet-cong

Việt Tân – tay sai Việt Cộng (Vietnam Reform Party working for Communist Party of Vietnam) – Nhạc chế: Cô Thắm về làng

http://www.youtube.com/watch?v=4F_0Pt2uVN4

http://www.youtube.com/user/ngphutrongbannuoc