Liên thành- Trần Trung Chính pv ngày 22-02-2011 -Thích Quảng Đức

thich-quang-duc

Liên thành- Trần Trung Chính pv ngày 22-02-2011 -Thích Quảng Đức

LTS- trong phần hội luận ông Liên Thành phần 5 về Thân trọng Một, ông Liên Thành đề cập đến phóng viên Hiền Vi của đài VOA có yêu cầu ông Liên Thành xóa bỏ phần viết về tên sát thủ Đại tá Thân Trọng Một trong cuốn Biến Động Miền Trung với lý do là trong “gia tộc Thân Trọng” không có ai hoạt động cho Cộng Sản. Và không có tên “Thân Trọng Một” trong “hoàng tộc Thân Trọng”. Trong phần phỏng vấn vì trở ngại âm thanh nên bà Phong lan nhầm lẫn Hiền Vi, đài nhân viên đài VOA yêu cầu xóa tên Thân trọng Một, khác với cuộc phỏng vấn ông Liên Thành của RFA, nên bà Phong Lan đặt câu hỏi về việc nhân viên đài RFA thay vì VOA. Xin quí vị thính giả thông cảm và niệm tình thứ lỗi sự sai sót trên.Trân trọng.

Diễn Đàn Nới Thẳng Nói Thật ngày 22-02-2011
Hội luận với Ông Liên Thành và Trần Trung Chính
Cuộc hội luận chia ra làm 8 audios

Phan 1/8 -Lien thanh -22-02-2011 -P1/8- T Quang Duc bi đốt cháy


Phan 2/8 Phan 2- Lien thanh -22-02-2011 -P2/8- T Quang Duc bi đốt cháy

Phan 3/8 Lien thanh 22-02-2011 P3/8 T Quang duc bị đốt cháy


Phan 4/8 Lien thanh 22-02-2011 P4/8 T Quang Duc bi đốt cháy

phần 5/8 Lien thanh- ng 22-02-2011 -P5 Đại tá CS Than Trong Mot. (11.96M)

phần 6/8 Liên thành -ng 22-02-2011 P6/8 Ai nem luu dan Dai Phat thanh HUE (17.68M)

Phần 7/8 -Liên thành -ng 22-02-2011 P7/8 Tri Quang-Nguyền Ngoc Loan.wmv (23.89M)

phần 8/8 -Liên thành -ng 22-02-2011 P8/8 vai tro LHQ va Nhan quyen (16.53M)